Danas, 8.10.2013. i sutra, 9.10.2013.  se u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održava besplatna obuka iz energetske efikasnosti. Ovo je projekat koji je namenjen lokalnim institucijama u cilju poboljšanja sistema prikupljanja podataka o potrošnji energije, sistematizaciji podataka,analizi i određivanju mera za njihovo smanjenje. Program uštede energije može biti upotrebljen i u pravcu aplikacija na određene konkurse, kod fondova i ostalih mogućih izvora finansiranja.
{gallery}aktelno/energetska_efikasnost_2013{/gallery}

 

Teme koje će biti prezentovane su:

– energetska efikasnost u Srbiji, zakonski okvir i EU strategija;

– energetski menadžment, značaj i svrha;

– gubici u sistemima,analiza potrošnje energije i vode;

– energetska efikasnost u postojećim stambenim, komercijalnim i zgradama javno-uslužnog sektora;

– mere za poboljšanje energetske efikasnosti i dr.

Predavači su profesori sa Mašinskog fakulteta prof.dr Miloš Banjac, Dejan Đukanović,dipl.inž.maš, Radoslav Galić,dipl.inž.mašinstva i mr Maja Matejić iz Programa Ujedinjenih nacija.