{gallery}aktelno/tematsko_planiranje_2013{/gallery}
У Регионалном центру у Чачку је 14. 12. 2013. године одржан семинар „Тематско планирање у млађим разредима основне школе“.Семинару је присуствовао 21 наставник из основних школа града Чачка.

.- 18 наставника иy ОШ „Танаско Рајић“ Чачак

– 2 наставника из ОШ“22. децембар“ Доња Трепча

– 1 наставник из ОШ „Стефан Немања“ Краљево