U periodu od  28 – 30. marta 2014. godine u Regionalnom centru Čačak  održan je seminar „Umeće komunikacije – Kako da govorimo i slušamo da bi učenici hteli da nas čuju i razgovaraju sa nama“.  Autori seminara su: Irena Lobodok Štulić, Slavica Kijevčanin, Marija Krivačić, Dušanka Jovanović.
Sadržaj rada : Odnos između nastavnika i učenika-složeno polje komunikacije; Autoritet i vaspitni stil; Ponašanja učenika koja nas ometaju u radu: Kako reagujemo? (Ja – poruke -struktura, uslovi za primenu i efekti); Problemi učenika: Kako reagujemo? (Aktivno slušanje -emotivna podrška, uslovi za primenu i efekti).
{gallery}aktelno//umece_2014{/gallery}

Seminaru je pisustvovalo 32 nastavnika i to: 22 nastavnika iz Prehrambeno ugostiteljske škole Čačak, 3 nastavnika iz Tehničke škole Čačak, 2 nastavnika iz čačanske Gimnazije , 2 nastavnika iz Ekonomske škole Čačak, 1 nastavnik iz Medicinske škole Čačak, 1 nastavnik iz OŠ „Sveti Sava“ i 1 nastavnik iz OŠ „Božo Tomić“ Čačak.
Ovaj seminar akreditovan je u Katalogu pod rednim brojem 166, kompetencija: K4( za komunikaciju i saradnju); prioriteti: 4 ( komunikacijske veštine), nosi 20 bodova.