{gallery}aktelno//vrednovanje_2014{/gallery}

У петак, 10. априла 2014. године, представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања представили су нам своју евалуацију спољашњег вредновања и заједно са начелницима и просветним саветницима из Косовске Митровице, Ранилуга, Краљева, Новог Пазара, Ужица и Чачка указали на могуће правце развоја система и самог инструмента.