{gallery}aktelno//daca_vrtic{/gallery}

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, 16. априла 2014. године одржано је трочасовно саветовање запослених у предшколским установама (стручних сарадника и васпитача) о спољашњем вредновању квалитета рада предшколских установа у прописаним областима рада.

Саветовање је организовала и водила Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник Школске управе Чачак и руководилац Тима за спољашње вредновање образовноваспитних установа Моравичког округа. Присутнима ће бити признато пет сати стручног усавршавања у установи (у оквиру прописаних 44 сата на годишњем нивоу).
Присутни васпитачи и стручни сарадници треба да обавесте колеге о сазнањима добијеним на саветовању и да их информишу о обрасцима и изворима доказа за поједине показатеље и стандарде.