{gallery}aktelno//bogoljub_2014{/gallery}

У просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку одржано је у недељу, 8. јуна 2014. године, саветовање на тему „Улога директора, васпитача и наставника у остваривању визије развоја система образовања и васпитања.“ Аутори и релизатори саветовања су Снежана Павловић, Богољуб Лазаревић и Радован Живковић, запослени у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Стручни скуп је акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања и учесници добијају један бод стручног усавршавања. Учесници су имали прилику да чују излагања на различите теме попут „Иницијалног образовања наставника, утицај на постигнућа ученика и улога директора установе кроз теорију и праксу“ које је излагао руководилац Групе за предшколско образовање и васпитање у МПНТР, Богољуб Лазаревић.

 На тему „Школско лидерство и ученичка постигнућа – преглед актуелних научних истраживања о начинима којима директори установа и други управљачки тимови могу да унапреде ученичка постигнућа“, говорио је Радован Живковић. Како велики број школа у Србији није верификовано по новом Закону и како је неопходно спремити обимну документацију за њихову верификацију, предавање које је изнела Снежана Павловић, је учесницима био путоказ како, на који начин и шта од документације припремити и слати у МПНТР. Већина локалних самоуправа у Србији није урадила мрежу школа, што је неопходно да има МПНТР, како би верификовао образовноваспитну установу. Све време саветовања провлачила се идеја да би школе у којима се смањује број деце, могле и требале да буду потенцијални образовни центри из различитих области, математике, биологије, спорта и др. Идеја је да  кровни Закон, тј. Закон о основама система образовања и васпитања омогући школама бављење специјализованим програмима, али на један другачији и  сврсисходнији начин.

 Поставља се питање чему и коме служе школе које су празне. Чему и коме служе села и градови у којима се смањује број деце. Зар није логичније да наши наставници у својим школама где се смањио број деце раде са другом децом која су ту дошла на излет, камп или школу у природи. На овај начин ћете не само оживети средину у којој се школа налази, већ ћете пружити и могућност људима који ту живе да продају и пласирају своје производе. Најбитнија добит образовних центара би била што би деца у њима добијала функционална и употребљива знања. Они би кроз рад у различитим радионицама били активни носиоци наставног процеса, били активно укључени у рад и своја знања на лицу места примењивали у пракси. Амбијенталне учионице, тј. амбијенталне школе и вртићи су већ заживеле у многим земљама. Једна од њих је и Норвешка која придаје изузетан значај амбијенталним вртићима, тј. вртићима у нетакнутој природи.

Стратегија образовања до 2020. године, препознаје потребу формирања образовних цетара са специјализованим програмима. На основу тога ће Регионални центар Чачак   окупити колеге које имају идеје да у својим установама стварају образовне центе и све предлоге који буду изнети послати Министарству просвете, науке и технолошког развоја како би се уврстили у нове измене и допуне кровног закона.