{gallery}aktelno//sadja_2014{/gallery}

Дводневни семинар „Инклузивно образовање – израда и примене ИОП-а“ реализован је 26. и 27. јуна 2014. године у просторијама  Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању у Чачку.

Учесници семинара били су представници 6 средњих школа из Рашког и Моравичког округа ( Електро-саобраћајна техничка  школа „Никола Тесла“ из Краљева, Машинска техничка школа „14. октобар“ из Краљева, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Ристић“ из Краљева, Техничка школа из Ивањице, Гимназија „Таковски устанак“ из Горњег Милановца, Економско-трговачка школа „Књаз Милош“ из Горњег Милановца).

По интензивној укључености свих учесника у обуку, по доброј радној атмосфери која је трајала све време рада, по резултатима рада у групама, али  и по евалуацијама учесника можемо изразити велико задовољсво семинаром. Општи је утисак да би било пожељно да  тимови свих средњих школа добију ову обуку, како би ублажили своје ставове према инклузивном образовању, развили сензибилитет за различите врсте образовних потреба својих ученика и како би успешно могли да пруже додатну образовну подршку свим ученицима којима је она потребна.

Семинар су реализовале Радмила Гошовић и Слађана Мијатовић.