{gallery}aktelno//policija_i_skole_14{/gallery}
U sredu 3. 9. 2014. u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, je održan sastanak čiji su inicijatori Policijska uprava Čačak i Školska uprava Čačak. Na sastanku je analizirano stanje bezbednosti u školama za prošlu školsku godinu. Takođe su analizirani realizovani projekti, kao i predlozi za nove projekta u tekućoj školskoj godini.

Planirano je da se realizuju edukacije za učenike i roditelje u svim osnovim i srednjim školama, na teme:
– Prevencija alkoholizma i zloupotreba opojnih droga;
– Prevencija trgovine decom;
– Sprečavanje elektronskog nasilja i zloupotreba društvenih mreža;
– Porodično nasilje i ostale aktuelne bezbednosne teme.
Sastanku je prisustvovalo 8 direktora, 10 predstavnika timova za zaštitu od nasilja, policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije koji su zaduženi za rad sa maloletnicima; policijski službenici Odeljenja saobraćajne policije; predstavnici Centra za socijalni rad Čačak i Školske uprave Čačak, kao i mediji.