{gallery}aktelno///aktivfizicko_14{/gallery}

 У РЦ Чачак је 5. новембра 2014. године основан Актив наставника физичке културе града Чачка. Подршку за своју активност колеге су добиле од представника града Чачка, ШУ Чачак, спортских новинара града, Спортског центра Чачак и наше установе, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак. Актив ће до Нове године постати званично удружење, а самим тим ће имати свој сајт,креирати програме, угледне часове, конкурисати за средства намењена за спорт и едукацију младих, али и покушати да скрену пажњу родитељима колико је битна физичка актитвност за здравље деце. Председник Управног одбора Актива наставника физичке културе града Чачка је Мица Савковић, наставник у ОШ „Вук Карадзић“ у Чачку.