{gallery}aktelno///zeleni_14{/gallery}

 U petak, 7. novembra 2014. godine je u RC Čačak održan okrugli sto na temu „Zeleni aktivista – mladi za životnu sredinu“. Tokom višečasovne organizacije predstavljen je projekat „Zeleni aktivista“, dok su aktivnosti lokalne samouprave Čačak izlagale Biljana Starčević i Nataša Ilić.

Na skupu se predstavilo i „Ekološko-geografsko društvo“ sa svojim aktivnostima kao Građanski aktivizam i volonterizam kroz projekat „Siđi do reke.“ O svojim aktivnostima govorili su i predstavnici NVO „Optimist“ iz Gorwg MIlanovca, kao i predstavnici RC Čačak koji će sa vaspitnoobrazovnim ustanovama uzeti učešće u dopuni strategije razvoja grada baš na temu obrazovanja, ekologije, volonterizma i profesionalnog razvoja.