{gallery}aktelno//audio{/gallery}

У свечаној сали Гимназије „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу, 28. новембра 2014.  одржан  је Међународни симпозијум посвећен медијском образовању, значају медијског образовања и коришћење аудиовизуелних средстава у настави, као и коришћење филмова у настави. Организатор симпозијума су Културни центар у Горњем Милановцу, Гимназија „Таковски устанак“ и Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку.

Предлоге које су презентовали, пројекте који су већ у току или су реализовани свакако говоре да се у појединим  школама наставници озбиљно баве овом тематиком. Један од предлога било је и увођење медијског образовања као изборног предмета, до формирања образовних центара за медијско образовање, односно користити и формално, али и неформално и информално образовање за стицање знања на тему медија. Симпозијуму је присуствовало око 100 наставника из основних и средњих школа Горњег Милановца и Чачка.