{gallery}aktelno//parkdeca_14{/gallery}

Семинар – Вршњачка едукација, одржан 29.11.2104. у РЦ Чачак, у оквиру пројекта „Парк знања – учионица у природи“. Учесници семинара, били су ученици Техничке школе Чачак и вршњачки едукатори из Економске, Прехрамбено угоститетиљске и ОШ „Вук Караџић“.  Циљ семинара био је да ученици, вршњачки едукатори из поменутих школа, своја стечена знања и искуства у изради Енергетских биланса школских зграда, пренесу на своје вршњаке из Техничке школе.

Реализацијом овог семинара, као завршног дела едукативних активности пројекта, остварен је један од специфичних циљева који се односио на „Подизање нивоа едукације младих о неопходности одговорног, рационалног, ефикасног и дугорочног (одрживог) коришћења енергије и њихово укључивање у решавање овог проблема на локалном нивоу.