{gallery}aktelno//jktr_14{/gallery}

U OŠ „Tanasko Rajić“ 29.11.2014.g. održan je seminar „Jačanje profesionalnih uloga nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“.

Polaznici seminara su bili izuzetno motivisani željom da unaprede svoj profesionalni razvoj, a dodatno poverenje u kvalitet seminara ulila im je činjenica da su autorke ovog seminara Marina Pavlović i Nataša Turuntaš, koleginice iz iste škole, čiji profesionalni odnos prema radu poznaju. Sve ovo doprinelo je da sve faze seminara od planiranja stručnog usavršavanja ustanove, preko samoprocene kompetencija, izrade portfolija, do upoznavanja sa procedurama za sticanje zvanja, proteknu u izuzetno radnoj i produktivnoj atmosferi, koju su krasile diskusije, razmene mišljenja i iskustava, zajednički zaključci i svi su se složili da je vreme proteklo izuzetno brzo i neprimetno, a ciljevi seminara u potpunosti su ostvareni.