{gallery}aktelno//muzikaguca_14{/gallery}

U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 29. novembra je u OŠ „Akademik Milenko Šušić“ održan seminar: „Muzička kultura- inovativno kreativne aktivnosti sa težištem na dečje muzičko stvaralaštvo.“
Autori i realizatori seminara su Petar Rančev, diplomirani muzički pedagog, pedagoški savetnik i Miloš Živković, diplomirani muzički pedagog.

Ovogodišnji Sajam izdavaštva održan u Muzeju trube u Guči, a uz veliku pomoć i angažovanje kolektiva i rukovodstva škole u Guči, po rečima žirija bio je do sada najbolji i najsadržajniji. Nagradu za angažovanje oko organizacije i najbolje predstavljenu školu na Sajmu, ponela je OŠ „Akademik Milenko Šušić“, a kao nagradu dobila seminar „Muzička kultura -inovativno kreativne aktivnosti sa težištem na dečje muzičko stvaralaštvo.“ Seminar je poklon RC Čačak. Prisutno je bilo 22 nastavnika koji su ocenili da je seminar bio veoma koristan, primenljiv u praksi, na časovima muzičke kulture, ali i drugim predmetima u korelaciji.