{gallery}aktelno//parkdeca_14{/gallery}

Seminar – Vršnjacka edukacija, odrzan 29.11.2104. u REC, u okviru projekta „Park znanja – ucionica u prirodi“. Ucesnici seminara, bili su ucenici Tehnicke skole Cacak i vrsnjacki edukatori iz Ekonomske, Prehrambeno ugostitetiljske i OŠ „Vuk Karadžić“. CIlj seminara bio je da učenici, vršnjački edukatori iz pomenutih škola, svoja stečena znanja i iskustva u izradi Energetskih bilansa školskih zgrada, prenesu na svoje vršnjake iz Tehničke škole.

Realizacijom ovog seminara, kao završnog dela edukativnih aktivnosti projekta, ostvaren je jedan od specifičnih ciljeva koji se odnosio na „Podizanje nivoa edukacije mladih o neophodnosti odgovornog, racionalnog, efikasnog i dugoročnog (održivog) korišćenja energije i njihovo uključivanje u rešavanje ovog problema na lokalnom nivou.