{gallery}aktelno/1312mn-14{/gallery}

U Medicinskoj školi u Čačku 13.12.2014.g. održan je program obuke – seminar „Jačanje profesionalnih uloga nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“ čije su autorke i realizatorke Marina Pavlović i Nataša Turuntaš.

Obuka je protekla u izuzetno pozitivnoj i dinamičnoj atmosferi, a od samog početka pa do kraja bilo je lako uočljivo da su polaznici pravi profesionalci koji jačanjem sopstvenih profesionalnih uloga žele da argumentovano i na pravi način zastupaju profesiju i doprinesu, i na taj način, njenom boljem ugledu od kog direktno zavisi vaspitanje i obrazovanje budućih generacija. S obzirom da škola, organizacijom nastave i opremljenošću kabineta, poklanja dosta pažnje funkcionalnom znanju svojih učenika, sigurno je da i pohađanjem seminara kojima se jača profesionalna uloga nastavnika i stručnih saradnika, u tom smislu, jača i ljudski resurs.