{gallery}aktelno//filolrad_14{/gallery}

Семинар „Рад одељењских старешина и одељењских заједница“ , одржан је 21. 12. 2014. године у  Филолошкој гимназији, Београд.