{gallery}aktelno/rudnik_15{/gallery}

U Osnovnoj školi „Arsenije Loma“ na Rudniku 16.januara .2015.. održan je program obuke – seminar „Jačanje profesionalnih uloga nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika“ čije su autorke i realizatorke Marina Pavlović i Nataša Turuntaš.
Polaznici obuke su visoko ocenili ostvarenost ciljeva seminara, a posebno su ocenili dragocenim formulare koje su dobili kao priloge jer su operativni i mogu ih koristiti kao gotove u svom radu i time lakše pratiti svoj profesionalni razvoj. Izuzetno profesionalno motivisani polaznici doprineli su da obuka protekne u prijatnoj i radnoj atmosferi.