{gallery}aktelno/svsava_14{/gallery}

U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 27. i 28. decembra za kolektiv Osnovne škole „Sveti Sava“ održan je seminar „Učimo da učimo.“

Autori seminara: Valentina Rančić, samostalni stručni saradnik u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu; Marija Ćirić, saradnik na IKT poslovima u Školskoj upravi u Nišu; Jasmina Gejo, prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Nišu; Tatjan Živanović, prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Nišu; Mirjana Smrekar Stanković, prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Nišu.