{gallery}aktelno/capric_15{/gallery}

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао је саветовање за спољашње евалуаторе које је било посвећено разматрању различитих видова подршке школама након екстерног вредновања и доношења акционог плана за унапређивање рада. Учесницима је презентован један од модела пружања подршке који се од децембра 2014. године примењује у 11 изабраних школа. Осим тога, учесници су се упознали са методолошким оквиром и оперативним планом за праћење реализације огледа Развионица. Веома позитивне евалуације учесника говоре о томе да постоји спремност за професионалну размену и развој, али и то да Завод реализује теме и активности које представљају актуелну потребу спољашњих евалуатора.