{gallery}aktelno/capric_15{/gallery}

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja organizovao je savetovanje za spoljašnje evaluatore koje je bilo posvećeno razmatranju različitih vidova podrške školama nakon eksternog vrednovanja i donošenja akcionog plana za unapređivanje rada. Učesnicima je prezentovan jedan od modela pružanja podrške koji se od decembra 2014. godine primenjuje u 11 izabranih škola. Osim toga, učesnici su se upoznali sa metodološkim okvirom i operativnim planom za praćenje realizacije ogleda Razvionica. Veoma pozitivne evaluacije učesnika govore o tome da postoji spremnost za profesionalnu razmenu i razvoj, ali i to da Zavod realizuje teme i aktivnosti koje predstavljaju aktuelnu potrebu spoljašnjih evaluatora.