Промене у образовним сестемима широм света, односно промене циљева образовања неизбежно утичу на запослене у образовању и на њихове улоге и одговорности у школи, али и систему уопште. Како би се ученици подстакли, мотивисали да уче и постижу боље резултате, неопходно је редефинисати одговорности запослених у школи, односно прецизирати улоге школских лидера. Од школских лидера се очекује да играју кључну улогу у образовним системима у којима државне политике стварају нове изазове, нарочито када се говори о децентрализацији и одговорности. Дистрибуирано лидерство се односи на расподелу формалних и неформалних улога и одговорности лидерства на све чланове школске заједнице (наставници/васпитачи, стручни сарадници, административни радници, директори, ученици, родитељи), али и шире заједнице, како би се удруженим снагама постигли циљеви и визија образовања, али и саме школе.
Тема школског лидерства (менаџмента) је последњих година веома актуелна како у свету, тако и код нас. Задужења и компетенције директора су од 2013. године прописане Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, те је Мрежа РЦ и ЦСУ Србије (у даљем тексту Мрежа) вођена овим документом и тренутним стањем у образовању у Републици Србији иницирала организацију Прве конференције за директоре основних, средњих школа и предшколских установа, под називом „Улога директора у процесу образовања“. Конференција је одржана у Врњачкој Бањи, у периоду од 25. до 27. маја 2015. године и присуствовало јој је више од 250 директора основних и средњих школа као и предшколских установа.
Предавања са конференције можете преузети овде: http://www.mreza.edu.rs/prezentacije.html
{gallery}aktelno/konfmreza_15{/gallery}

Теме конференције сачињене су на основу Стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања, те су обухватиле готово свих шест области рада директора. С обзиром на то да је ово прва конференција за директоре у организацији Мреже, циљ је био дотаћи се свих актуелних тема које се тичу руковођења и унапређивања рада установа и школа. Тако, неке од тема конференције су биле: развој културе лидера, менаџмент квалитета и стандардизације у образовању, професионални развој запослених у образовању (стручно усавршавање), праћење квалитета рада школе/установе, унапређивање сарадње школа и факултета; унапређење сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, синдикатом, широм заједницом, локалном средином, проширена делатност школа/установа.
Предавачи и излагачи на првој конференцији били су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Филозофског факултета, Факултета организационих наука у Београду, Факултета техничких наука у Чачку, Пословног факултета у Београду, Привредне коморе Србије, Агенције за НТЦ, као и представници Заједница средњих стручних школа…