{gallery}aktelno/sd31_15{/gallery}
Семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“, први пут је одржан у Смедереву 31.05.2015.године.Циљеви семинара су унапређивање знања наставника о циљевима, исходима и целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања, оспособљавање наставника за развој ученичких компетенција за 21 век, оснаживање   наставничких компетенција за интерактивни приступ у реализацији наставе Грађанског васпитања и оспособљавање за планирање часа и овладавање  техникама самовредновања и вредновања. Семинару су присуствовали  наставници из Смедерева, Бора, Вршца, Стублина, Ковачице, Земуна, Делиблата…
Аутори и реализатори семинара били су Зорица Димитријевић и Марија Вуловић.