{gallery}aktelno/skolske_15{/gallery}

U Osnovnoj školi „Preljina“ u Preljini poslednje dane nastave u ovoj školskoj godini upotpunilo je stručno usavršavanje nastavnika koji su odabrali program obuke „Primena interaktivnog učenja u izradi školskih novina“ zainteresovani da unapređuju vannastavne aktivnosti sa učenicima i da na primerima vide izradu školskih novina koje doprinose efikasnijem ostvarivanju obrazovnih i vaspitnih ciljeva.
Autorke i realizatorke ovog programa, Nataša Turuntaš i Marina Pavlović, kao jedan od prednosti interaktivnog rada sa učenicima, na Novinarskoj sekciji, u procesu izrade novina, istakle su razvijanje kompetencija učenika, koje su u savremenom životu neophodne, i primenu multidisciplinarnosti. Upravo su ideje na koji način da kroz različite vannastavne aktivnosti postignemo ovakve ciljeve polaznike najviše zainteresovale i učinele seminar interesantnim i uspešnim po oceni svakog pojedinačnog segmenta.