Предузетнички тим Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку je у  петак 12. 06. 2015. године,  у Регионалном центру за професионални развој у Смедереву организовао презентацију активности основних и средњих школа које су у пројекту SEECEL-a, „Учењем за предузетништво.“
{gallery}aktelno/seecel_15{/gallery}

Директор РЦ у Чачку, Горица Станојевић, представила је укратко план активности и најавила предузетничке тимове из свих присутних школа.

Своје активности представили су предузетнички тимови из седам школа и то: ОШ „Исидора Секулић“ из Београда, ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана, ОШ „Бранислав Петровић“ из Слатине, ОШ „Милинко Кушић“ из Ивањице, ОШ „Драгомир Марковић“ из Крушевца, Осма београдска гимназија и Техничка школа из Зајечара. На основу изнетих презентација, радова и фотографија, могло се закључити колико се ради у свим школама. Све активности доприносе ангажовању ученика, обогаћивању наставе и развијању активног учења. У центру свих дешавања је ученик и  учење на један другачији, занимљивији начин, кроз конкретне примере, размену идеја, групни рад. Овим начином учења негује се предузетнички дух, негује се хуманост, социјализија ученика, машта, креативност.

Сви школски тимови су се сложили да пројекат предузетништва, амбијенталног учења и професионалне орјентације имају пуно сличности и да повезивањем компоненти сва три можемо добити сјајне резултате код постигнућа ученика.

Један од циљева окупљања школских предузетничких тимова је и реализација трибине – „Предузетништво кроз наставне предмете – развој наставничких компетенција“ коју су припремили представници ОШ „Исидора Секулић“ из Београда, а која је одржана сутрадан, 12. јуна. Трибини су поред тимова из поменутих школа, присуствовали и представници школа из Смедерева, ОШ „Таковски устанак“ из Такова и Економске школе из Чачка. Трибина је показала важност развијања наставничких компетенција, не само преношење појма предузетништва ученицима, већ и родитељима, локалној заједници.

Представници Економске школе из Чачка, припремили су радионицу „Значај предузетништва у школама и улога ученичког парламента.“ Важност стицања знања, као и ширење примера добре праксе огледа се и у активностима ученичког парламента, како у основним, тако и у средњим школама. Истраживања су показала да никако не смемо заборавити важност вршњачког учења и вршњачке едукације. Ауторке и реализаторке радионице представиле су примере и начине вршњачког учења и показале значај формирања школских тимова за учење предузетништва.

Сви школски тимови добили су од РЦ у Чачку потврде о учешћу.