{gallery}aktelno/bg21_15{/gallery}
Општи циљеви програма је развој компетенција наставника у планирању, реализацији  и евалуацији  наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних  метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција за 21 век и подстицања  одговорности  и активизма младих у  грађанском друштву. Семинару су присуствовали наставници из Београда, Бора, Земуна, Сремске Митровице, Беле Цркве. Аутори и реализатори семинара били су Зорица Димитријевић и Марија Вуловић.