{gallery}aktelno/uzice_15{/gallery}

Предузетнички тим Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку je понедељак, 22. 06. 2015. године, организовао радионицу „Значај предузетништва у школама и улога ученичког парламента“ која је одржана у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу.
Важност стицања знања, као и ширење примера добре праксе огледа се и у активностима ученичког парламента, како у основним, тако и у средњим школама, тј. домовима ученика. Истраживања су показала да никако не смемо заборавити важност вршњачког учења и вршњачке едукације. Ауторке и реализаторке радионице из Економске школе из Чачка, представиће примере и начине вршњачког учења и показаће значај формирања школских тимова за предузетничко  учење.
Организатор радионице је РЦ у Чачку уз сарадњу са РЦ у Ужицу.