U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku je 26. juna u velikoj sali Doma kulture, održano predavanje dr Ranka Rajovića „NTC sistem učenja – da se znanje zavrti kroz igru“. Predavanje je namenjeno kako učenicima, tako i nastavnicima, roditeljima sa ciljem da se steknu saznanja o NTC sistemu učenja i o njegovim prednostima u odnosu na reproduktivno učenje. Prisutni su imali priliku da čuju koliko i kako pojedine igre usporavaju ili oštećuju razvoj dece, kao i one koje doprinose da se dečiji mozak razvija na pravilan način. Dr Rajović je govorio i o greškama samih roditelja, ali i o greškama sistema prvenstveno što se tiče rane stimulacije i načina učenja. Posebno je skrenuti pažnja na upotrebnu inteligenciju dece od 3 do 8 godina i neophodnost da vaspitači i nastavnici što više primenjuju NTC sistem učenja u svom radu.
Najavljeno je da radionice NTC – a budu u Regionalnom centru od 10. jula kako za decu od 3 do 7 godina, tako i za učenike od 1. do 8. razreda.