У основној школи „Десанка Максимовић“, Ковин, у организацији Регионалног центра Чачак,   24. 8. 2015. године одржан је семинар  „Рад одељењских старешина и одељењских заједница “. Семинару је присуствовало 30 наставника ове школе.