U  Regionalnom centru Čačak, u petak, 25. septembra 2015. godineodržan je seminar „Šta posle skeniranja? Digitalizacija bibliotečke građe i korišćenje digitalnih kolekcija“
Predavači: dr Bogdan Trifunović, viši bibliotekar, i Aleksandar Vukajlović, bibliotekar (Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak)
Seminar je namenjen bibliotekarima i knjižničarima opštinskih i školskih biblioteka. Broj učesnika: 25. Seminar nosi šest bodova.