{gallery}aktelno/mreza_nis{/gallery}

U periodu od 25 – 27. septembra 2015. u organizaciji i u prostorijama Regionalnog centra u Nišu, održan je sastanak Mreže RC i CSU Srbije. Sastanku je prisustvovalo jedanaest direktora iz jedanaest Regionalnih i Centara za stručno usavršavanje nastavnika. Glavna tema sastanka je bila predstojeća akreditacija programa za stručno usavršavanje nastavnika za školske 2016/17. i 2017/18. godine.