Seminar „Celodnevna nastava i produženi boravak – budućnost naše škole“ održan je 10. oktobra 2015. godine sa početkom u 10 časova u Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar“ u Novom Beogradu.Seminaru je prisustvovalo 25 natavnika.