{gallery}aktelno/tempus_15{/gallery} eTwinning  радионице су уводног типа и намењене су наставницима и васпитачима који се до сада нису сусретали са eTwinning програмом. Радионице садрже кратак увод о eTwinning  идеји, појашњења основних делова и термина који се користе, као и показне и практичне вежбе о томе како направити пројекат и како користити ИКТ алате.
Радионица у Чачку одржана је  23. октобра 2015. године у трајању од 9.30 до 16.00 часова, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовања. Број учесника  40.