U okviru manifestacije Novembarski dani prosvetnih radnika , 13. novembra 2015. održana je radionica na temu “Zašto nastavnik mora da ima blog? U Regionalnom centru.U plenarnom delu  predavač, Zoran Milojević,  je predstavio  osnovne infrormacije o blogovima kao alatima za nastavnike, njihovim mogućnostima, primerima dobre prakse i načine rada sa blogovima. U drugom delu je realizovana  radionica na računarima po grupama na kojoj su nastavnici  kreirali korisnički nalog, kreirali  blog i članke.