{gallery}aktelno/muzika_15{/gallery} U Regionalnom centru u Čačku, 14-15. novembra 2015. održan je seminar „Sadržaji programskih oblasti muzičke kulture u mlađim razredima osnovne škole“. Autorke ovog seminara su: Ma Sanja Azanjac Šišović, profesorka Muzičke kulture u OŠ „Filip Filipović“ u Čačku; Tanja Azanjac Janjatović, diplomirani psiholog, konsulantkinja i trenerica u oblasti rada i obrazovanja mladih. Seminaru je prisustvovalo 8 nastavnika iz OŠ“Filip Filipović“, 4 nastavnika iz OŠ“Branislav Petrović“, 2 nastavnika iz OŠ“Vladislav Petković Dis“ i jedan vaspitač iz PU „Radost“.