{gallery}aktelno/englezi_15{/gallery} U Regionalnom centru u Čačku 27. i 28. novembra 2015. održan je seminar Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu, nosilac je akreditovanog programa br. 702 (Katalog ZUOV-a za 2014-2016) stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika koji predaju u osnovnoj školi. Program pod nazivom Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners je trodnevni, nosi 24 poena stručnog usavršavanja, i besplatan je za sve nastavnike zahvaljujući donaciji Američke ambasade u Beogradu Učestvovalo je 15 nastavnika