U OŠ Dragiša MIšović“ u Čačku,  5.  i 6. decembra 2015. održan je seminar  “Kreativnost u nastavi kao faktor uspešnog učenja”. Seminaru je prisustvolo je 30 nastavnika  ove škole.