{gallery}aktelno/drugamk_15{/gallery}U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 28. i 29. novembra 2015. godine održana је  Međunarodna konferencija vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i direktora vaspitnoobrazovnih ustanova koja je nosila naziv „Predstavljanje dobrih primera iz obrazovnovaspitne prakse.“ Pred oko 200 učesnika iz vrtića i osnovnih i srednjih škola iz Srbije, predtsvilo se preko trideset predavača sa primerima iz svojih škola, svog časa, predstavljajući projektne aktivnosti kroz nastavne jedinice, nastavne teme ili celu školu i njenu okolinu.

Govoreno je o fondovima međunarodnih donatora, kao i o projektima koje ustanove ili pojedinci realizuju, a sve u cilju poboljšanja nastavnog procesa i postignuća učenika i dece u vrtićima.
Na prvom plenarnom delu konferencije govorilo se i o projektu 3P – najboljih škola u Srbiji, kao i o projektu nastavnika iz Srbije, Slovačke, Rumunije, Velike Britanije i Turske koji je prezentovala koleginica Jelena Kenić iz OŠ „Tanasko Rajić“ iz Čačka. Pored gostiju iz Slovenije koji su govorili o problemima čitanja i nedostatku čitanja u njihovim školama, kao i o naacionalnom testiranju, prisutni su čuli i programe rada Centra za promociju nauke i njegovog direktora Nemljnju Đorđevića koji je na zanimljiv način predstavio šta sve nije nauka. Predstavili su se i gosti iz Italije i Hrvatske, a vezano za Agazi metodu u radu sa decom sa smetnjama u radu.
Drugi dan je n aplenarnom deo predstavljen rad Mašinsko saobraćajne škole, i promovisani njihovi rezultati, dok je direktor Centra za stručno usavršavanje u Šapcu predstavio „Park nauke – 3d udžbenik.
Posle plenarnog dela radilo se u pet grupa sledećih tema:
– „Kreativnost nastavnika – ključ za motivaciju učenika“
– „Projektno planiranje nastave i nastavnih sadržaja“
– „Finansiranje ustanova i škola – jedan od zadataka dobrog menadžment tima“
– „Predstavljanje primera dobre obrazovnovaspitne prakse umrežavanjem škola“
– „Moj vrtić otvorenog srca“

Na kraju je u RC u Čačku prezentovan rad grupa i data završna reč konferencije. Skup je ocenjen veoma visokom ocenom, predavači takođe i zaključak je da je potrebno što više ovakvih kokretnih primera iz prakse jer je to najlakši vid učenja.