{gallery}aktelno/doz_16{/gallery} У Регионалном центру Чачак одржана је обука за коришћење система за електронско спровођење обједињене процедуре. Теме које су обрађиване су: општи функционални елементи апликативног система и дигитално потписивање докумената; издавање локацијских услова увидом у плански документ; издавање локацијских услова уз прибављање услова од имаоца јавних овлашћења; издавање грађевинске дозволе; прикључење објекта на инфраструктуру; издавање употребне дозволе. Обука је трајала 4 дана. Учесници су били из Чачка, Лучана, Ужица. Обуку је прошло 60 учесника.