{gallery}aktelno/np_16{/gallery}У Новом Пазару, 27. 2. 2016. године, одржан је семинар „Јачање професионалне улоге наставника, васпитача и стручних сарадника“.

Изузетна мотивисаност наставника да већ постојећу успешну праксу дефинишу, разраде и да поставе нове циљеве, допринела је да размена искустава буде спонтана, да међусобно уважавање допринесе позитивној професионалној атмосфери, да законска регулатива буде протумачена на смислен и свима користан начин који би за крајњи циљ имало добит за ученике. Ни паузе нису биле без стручних размена које су била нека врста евалуације семинара.

Ауторке и реализаторке, Марина Павловић и Наташа Турунташ, сматрају да је ово стручно дружење и учење било и за њих веома подстицајно.