{gallery}aktelno/volonteri_16{/gallery}У Регионалном центру Чачак  16. марта 2016. одржане  су  обуке за наставнике и ученике у оквиру пројекта: „Јачање еколошке и друштвене свести младих у Србији“. Реализована су два семинара: „Актуелно грађанство и волонтеризам“„ за наставнике и „Развијање активизма и волонтеризма код ученика“, за ученике. Било је укупно 60 учесника.