{gallery}aktelno/sabac_16{/gallery} U Osnovnoj školi „Janko Veselinović“ u Šapcu 12. marta 2016. godine održan je program obuke „Primena radionica na roditeljskim sastancima u savremenoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi“ u organizaciji Saveza učitelja Republike Srbije. 

Polaznici ovog seminara su se složili da savremena obrazovno-vaspitna praksa zahteva unapređivanje saradnje škole i porodice, i da je, u uslovima u kojima se danas škole nalaze, neophodna inicijativa nastavnika i učitelja radi uspostavljanja dvosmerne komunikacije i aktivnog uključivanja roditelja. Motivisanost, koja je rezultat ovakvog stava, doprinela je da produkt seminara bude šest veoma detaljnih scenarija za roditeljske sastanke radioničarskog tipa na različite aktuelne teme koji se kao takvi mogu koristiti u praksi. Oni se naslanjaju na 
inovacije na roditeljskim sastancima, koje su autorke i realizatorke Nataša Turuntaš i Marina Pavlović predstavile, a polaznici ocenili kao veoma interesantne i korisne za svoj dalji rad u smislu bolje saradnje škole i porodice.