{gallery}aktelno/sabac_16{/gallery}

У Основној школи „Јанко Веселиновић“ у Шапцу 12. марта 2016. године одржан је програм обуке „Примена радионица на родитељским састанцима у савременој образовно-васпитној установи“ у организацији Савеза учитеља Републике Србије.

Полазници овог семинара су се сложили да савремена образовно-васпитна пракса захтева унапређивање сарадње школе и породице, и да је, у условима у којима се данас школе налазе, неопходна иницијатива наставника и учитеља ради успостављања двосмерне комуникације и активног укључивања родитеља. Мотивисаност, која је резултат оваквог става, допринела је да продукт семинара буде шест веома детаљних сценарија за родитељске састанке радионичарског типа на различите актуелне теме који се као такви могу користити у пракси. Они се наслањају на иновације на родитељским састанцима, које су ауторке и реализаторке Наташа Турунташ и Марина Павловић представиле, а полазници оценили као веома интересантне и корисне за свој даљи рад у смислу боље сарадње школе и породице.