{gallery}aktelno/podbocje_16{/gallery}

Извештај са студијског путовања у Словенију, 9-12. јун 2016. – Први дан

Циљ путовања:
Студијско путовање у Словенију организовано од стране НУЉ-а намењено је члановима Удружења, просветним радницима општине Љиг; сарадницима, координаторима регионалних центара за стручно усавршавање, као и симпатизерима Удружења. Путовање је имало за циљ стицање практичних знања и нових идеја из области наставе и ваннаставних активности, примена савремених наставних средстава, као и стицање инспирација из домена развоја дечјег, школског и образовног туризма у сопственим срединама, уважавајући специфичности локалне средине и њене ресурсе.

Одабрани примери у Словенији су указали на важност континуираног стручног усавршавања, значај тимског рада, као и неопходност пројектних активности и стварања могућности и других видова финансирања ван активности у оквиру ресорног министарства.

Студијско путовање у Словенију пружило шансу просветним радницима и стручним сарадницима регионалних центара да усвоје нова знања и искуства, да виде практичне примере на већем броју различитих дестинација како би то прилагодили и применили у Србији. Примери из праксе су се показали као добро осмишљени, али су указали и на проблеме и пропусте што даје шансу да учимо из туђих грешака.

У току путовања посећено је осам различитих локација садржајно различитих, али образовно-васпитно функционалних и погодних за интегративну наставу и амбијентално учење.

  • Основна школа Подбочје је један од лидера интегрисања здравих стилова живота у свој образовни систем. Наиме путем пројеката школа је добила додатне часове физичког васпитања, посебну пажњу је посветила здравој исхрани, конзумирању свежег воћа и поврћа које је ученицима доступно на сваком кораку и које чак и сами гаје, као и филозофији духовног раста кроз пројекат 8 кругова успешности и књигу која расте, а  заправо развија код ученика свест о неопходности стремљења одређеном циљу до кога се долази континуираним радом и трудом уз међусобно уважавање и толеранцију.
    (Одговорност за своје поступке. Посвећеност у остваривању својих циљева. „То је то“ – позитиван став према раду, време за себе и друге. Равнотежу у животу. Грешке довести до успеха или како можемо научити из својих грешака. Интегритет или како да координирају своје понашање са својим вредностима. Разговар са добрим намерама. Флексибилност у чињеници да смо спремни да испробамо различите начине да се дође до свог циља.

Циљ пројекта је да ученици и запослени долазе кроз лично искуство до сазнања колико је важно да се из улоге жртве или пасивног посматрача поставимо као неко ко активно учествује у свом животу и одлучује о квалитета свог рада, каријере, личног развоја  и задовољства)

(Током посете учесници студијског путовања упознали су се и са школским системом у Словенији, наставом у природи, екскурзијама за децу, материјалним положајем запослених. Колегинице и колеге били су фасцинирани уређеношћу школе, јединственим двориштем које спада у ред најлепших у Словенији, опремљеношћу школе, топлим и иновативним ентеријером, као и љубазношћу директора Бранка, његових сарадника и наставника и богатом трпезом…Ако се по јутру дан познаје, чекао нас је угодан и садржајан боравак у Словенији).

  • Основна школаБрихтна глава“ (Мудра глава) је стара напуштена школа, претворена у туристичку атракцију, подједнако интересантна за децу и одрасле. Идеја је потекла из жеље да се оживи стара напуштена школа , тако што ће се деци и одраслима како је изгледао школски час 50-тих година прошлог века у социјалистичкој Југославији. На часу се старим методама одржава ред на часу, а учи се о Белој крајини. На крају они који се примерено понашају добију и сведочанство са оценом из владања.

(Са часа сви излазе са осмехом и више знања о овом региону. Хтели или не сви смо постали део игре, ушли у своју улогу и почели да се трудимо да нас учитељица похвали, или да нас бар не примети и не прозове! Цртало се прасе од 15кг, читало на словеначком, свирало у нови инструмент, пливало и ловило по Купи и са носталгијом певало „Хеј, Словени…“Забавили смо се и насмејали, али и научили како напуштена сеоска школа може да постане сјајна туристичка понуда и амбијентална учионицаJ

  • Рудолфов сплав( река Крка, Ново Место), посебан је због тога што нуди посетиоцима активан садржај кроз комуникацију са Јулијом Примицовом и хармоникашем, који интерактивном причом представљају реку Крку, историју Новог Места, познате људе рођене у том граду. На сплаву се представља крштење новог сплавара (један од гостију) који на крају добија сертификат.

(Група се сасвим опустила уз киселкасти цвичек, у јунско предвечерје окупано сунцем и свежином модре Крке, обојене паткама и гускама. Посебно је живнула уз звуке „ужичког кола“које је озбиљно зањуљало и сплав и летаргични крајолик утонуо и мир и тишину…)

Било је то све за 1. Дан. Око 19.30 часова стигли смо у Требње, градић надомак Новог Места. Хотел „Галаксија“ пружио је тишину, удобност, добру храну, сасвим довољно да се спремно крене у нови дан…