{gallery}aktelno/gr3_16{/gallery}U OŠ „Sveti Sava“ u Beogradu, 3. oktobra 2016. održan je seminar „Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja“. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika