{gallery}aktelno/ms_16{/gallery} У Регионалном центру Чачак 29.10.2016. године одржан је семинар – програм обуке „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“ чији су полазници, професори Медицинске школе у Чачку, делом, речју и разменом искустава показали да императив какав је индивидуализација доживљавају као могућност мотивисања ученика а не само као део законске обавезности. Полазници и ауторке и реализаторке семинара Maрина Павловић и Наташа Турунташ сложили су се у анализи друштвеног контекста у коме обитава данашња школа и да је индивидуализација неминовност желимо ли да постигнемо професионалне циљеве усмерене према ученику. Разговарало се о различитим облицима и начинима индивидуализације, карактеристикама ученика од значаја за учење, мотивационим профилима и психолошким принципима учења, повратној информацији.
Уз подстицајну атмосферу за учење (смејало се, певало, дискутовало …) ова субота је протекла радно, али је време брзо прошло а сви богатији за понеку нову идеју када је реч о уважавању различитости наших ученика.