{gallery}aktelno/egd_16{/gallery} На свечаној Скупштини одржаној у четвртак 10. новембра 2016. године у пуној сали Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању обележено је 10 година успешног рада Географско-еколошког друштва.
Скупштини су присуствовали представници града Чачка који од оснивања подржава рад Друштва као и представници образовних установа, невладиних организација, јавних предузећа и установа са којима друштво сарађује. Скупштини су присуствовали представници града Чачка који од оснивања подржава рад Друштва као и представници образовних установа, невладиних организација, јавних предузећа и установа са којима друштво сарађује. Географско-еколошко друштво је основано 2006. године на иницијативу проф. Владана Ницовића, директора Економске школе у Чачку и групе младих професора окупљених уз њега. Од оснивања до данас кроз формалне и неформалне видове еколошког образовања младих школског узраста друштво успешно унапређује животну средину. Друштво је у периоду од оснивања до данас постало једна од најбољих невладиних организација у области образовања и заштите животне средине у овом делу Србије. Заједничким радом свих чланова Друштво је као носилац релизовало 15 пројеката у сарадњи са преко 40 партнера. Неки од најзначајнијих пројеката су: Пошумљавање терена оштећеног у пожару, Санација и рекултивација дивљих депонија на стазама здравља, Морава је наша река, Едукативна стаза Каблар, Едукативни кампови за надарене ученике и Учионица у природи. Реализован је велики број вишедневних едукативних кампова које је похађало више од 500 ученика. Једнодневне излете, семинаре и предавања похађало је више од 1000 ученика. руштво је акредитовало и организовало 2 семинара за наставнике, учествовало у оснивању Еко кампа у Рошцима, снимило 14 едукативних емисија и прилога а већ неколико година учествује на Еко-фесту који се организује поводом обележавања светског дана заштите животне средине.