{gallery}aktelno/egd_16{/gallery} Na svečanoj Skupštini održanoj u četvrtak 10. novembra 2016. godine u punoj sali Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obeleženo je 10 godina uspešnog rada Geografsko-ekološkog društva.Skupštini su prisustvovali predstavnici grada Čačka koji od osnivanja podržava rad Društva kao i predstavnici obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija, javnih preduzeća i ustanova sa kojima društvo sarađuje. Skupštini su prisustvovali predstavnici grada Čačka koji od osnivanja podržava rad Društva kao i predstavnici obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija, javnih preduzeća i ustanova sa kojima društvo sarađuje. Geografsko-ekološko društvo je osnovano 2006. godine na inicijativu prof. Vladana Nicovića, direktora Ekonomske škole u Čačku i grupe mladih profesora okupljenih uz njega. Od osnivanja do danas kroz formalne i neformalne vidove ekološkog obrazovanja mladih školskog uzrasta društvo uspešno unapređuje životnu sredinu. Društvo je u periodu od osnivanja do danas postalo jedna od najboljih nevladinih organizacija u oblasti obrazovanja i zaštite životne sredine u ovom delu Srbije. Zajedničkim radom svih članova Društvo je kao nosilac relizovalo 15 projekata u saradnji sa preko 40 partnera. Neki od najznačajnijih projekata su: Pošumljavanje terena oštećenog u požaru, Sanacija i rekultivacija divljih deponija na stazama zdravlja, Morava je naša reka, Edukativna staza Kablar, Edukativni kampovi za nadarene učenike i Učionica u prirodi. Realizovan je veliki broj višednevnih edukativnih kampova koje je pohađalo više od 500 učenika. Jednodnevne izlete, seminare i predavanja pohađalo je više od 1000 učenika. ruštvo je akreditovalo i organizovalo 2 seminara za nastavnike, učestvovalo u osnivanju Eko kampa u Rošcima, snimilo 14 edukativnih emisija i priloga a već nekoliko godina učestvuje na Eko-festu koji se organizuje povodom obeležavanja svetskog dana zaštite životne sredine.