{gallery}aktelno/roce_16{/gallery} У Oсновној школи „Јован Дучић“ у Роћевићима 19.11.2016.г. одржан је програм обуке – семинар „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“.

У уводном делу обуке ауторке и реализаторке Марина Павловић и Наташа Турунташ говориле су о друштвеном контексту и о потреби индивидуализације наставног процеса као кључног у мотивисању ученика. Током обуке полазници су се бавили предусловима успешног подучавања, етапама и облицима индивидуализације, израдом педагошког профила и дефинисањем индивидуализоване препоруке за даље учење. Мада је данас индивидуализација једна од приоритетних области и произилази из законске регулативе, наставници ове школе показали су да их индивидуалне разлике међу ученицима интересују, пре свега, због успешнијег планирања и реализовања наставе која подстиче ученике на учење.