У ОШ „Филип Филиповић“ Чачак,  26. новембра  2016. године одржан је семинар  „Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика“. Семинару је присуствовало 30 наставника.